Adásvételi szerződés

adasveteli3

Az adásvétel visszterhes tulajdonjog átruházás, ahol az ingatlant pénz ellenében értékesítjük.       A kötelező írásbeliségen túl rendezni kell a birtokba adás kérdését is, mely egyben a kárveszély viselés átszállásának időpontja is. Fontos tudni, hogy a földhivatal a tulajdonosváltozást csak abban az esetben jegyzi be, ha ehhez az előző tulajdonos „bejegyzési engedélyt” – feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulást – ad. 

A rendezetlen viszonyok megoldásáig többféle egymással versengő megoldás állhat a Felek rendelkezésére: Ilyen pl. a függőben tartás vagy a tulajdonjog fenntartás. A legmegfelelőbb megoldás megtalálásában, és a kockázatok feltárásában kiemelten fontos az ügyvéd szerepe. Sok problémát előzhet meg az ügyvédi letét is, amely a szerződő felek számára a feltételekhez kötött teljesítést teheti biztonságossá.


© www.drvangyel.hu - 2017 created by www.logogyar.hu