Túlélő házastárs öröklése

gyaszolo

Az új Ptk. jelentősen átalakította a házastárs öröklésére vonatkozó szabályokat. A házastárs kizárólag az örökhagyóval közösen lakott lakása, és az abban található berendezési és felszerelési tárgyakra kap holtig tartó haszonélvezetet – a tulajdonjogot a leszármazó örökli – az összes többi vagyontárgyból egy gyermekrészt örököl.

A gyermek nem kérheti a haszonélvezeti jog korlátozását, vagy megváltását sem. Ezt a haszonélvezetet nem szünteti meg az özvegy újabb házasságkötése, vagy élettársi kapcsolata sem.


© www.drvangyel.hu - 2017 created by www.logogyar.hu