Vagyonszerzési illeték

illetek2

A vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettség visszterhes és ingyenes jogcímen történő vagyonátruházás vagy vagyonátszállás alapján keletkezik. A leggyakrabban használt visszterhes illetékkulcs a 4 %, mely például az adásvétel, a tartási szerződések után a megszerzett ingatlan szerződésben szereplő forgalmi értéke alapján fizetendő. A szerződésben szereplő értéket a NAV általában elfogadja, de sajnos meg van az a lehetősége, hogy azt felemelje. Az öröklés és az ajándékozás általános illetékkulcsa 18 %,  a lakáscélú ingatlanoké 9 %. Mentesül az öröklési és az ajándékozási illetékfizetés alól az egyenesági rokon és a túlélő házastárs. Számos kedvezmény illeti meg visszterhes szerzés esetén az első lakáshoz jutókat és öröklése esetén a kiskorú örököst, amennyiben nem egyenesági leszármazó.


© www.drvangyel.hu - 2017 created by www.logogyar.hu